پـریز و شاخه های صنعتی پارسا با درجه حفاظت IP44 و IP66 در صنایع زیر مورد استفاده می باشد

توضیحات درجه حفاظت IP44 و IP66

 • مجموعه های ورزشی ،تفریحی و سینمایی
 • کارگاه های راه سازی و ساختمانی
 • تأسیسات مراکز کامپیوتری
 • صنایع سبک و سنگین
 • صنایع کشاورزی
 • صنایع شیمیایی
 • بنادر و کشتیرانی
 • صنایع غذایی
 • صنایع آب
 • حمل و نقل
 • و در تمامی اماکنی که نیازمند اتصالات الکتریکی ایمن و با دوام می باشند.